Vyberte položku Stránka

Marián Baťala: Podobnosť čisto náhodná!?

od | jan 26, 2022 | Komentáre, Domáce

Od začiatku roku 2022 Slovenskom hýbu témy okolo “Obrannej zmluvy” medzi Slovenskou republikou a USA. Oprávnene. Otázka znie do akej miery to bude rezonovať vo vedomí občanov Slovenskej republiky a ako títo zareagujú na celý proces dejúci sa okolo jej prípravy, konzultácii, schvaľovania až po ratifikáciu.

Vzhľadom k tomu, že podľa právneho poriadku ide o medzinárodnú (medzištátnu) zmluvu, zásadnej dôležitosti, možno konštatovať, že dianie okolo nej je opodstatnené a dôležité!  Je isté, že ide o diskusie potrebné, ktoré otvorili občanom (voličom) oči. Tentokrát oči, ktorými sa pozeráme na zahraničnú politiku Slovenskej republiky (o pohľadoch na vnútornú politiku si už nikto z občanov ilúzie nerobí).

Obaja hlavní aktéri, ministri zahraničných vecí a obrany SR Ivan Korčok a Jaroslav Naď, taktizovali a návrh „zmluvy“ nepredložili dokonca ani do príslušných výborov NR SR a snažili sa vyhnúť aj medzirezortnému pripomienkovému konaniu.         Naši americkí pomáhači a vyjednávači Korčok a Naď boli reakciami na návrh „zmluvy“ zaskočení. Keď sa o nej začalo hovoriť nahlas, na svoju a jej obhajobu boli pripravení nedostatočne a používali a používajú nezmysly bijúce do očí a neobhájiteľné argumenty. Opozičným politikom, odbornej verejnosti a občanom, ktorí „zmluve“ nie sú priaznivo naklonení zaslali odkaz ako zo slovenského príslovia: Milý drozde, už je pozde!

Podobnú situáciu sme tuž mali. Veľmi podobnú. Áno,  pred niečo viac ako dvadsiatimi rokmi v roku 2000. Vtedy bola Dzurindovou vládou v superrýchlom konaní podpísaná, schválená, ratifikovaná  a zverejnená Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (č. 326/2001 Z.z.).

Tiež to bola medzinárodná (medzištátna) zmluva. Tiež to bola zmluva krajne ba až nezmyselne nevýhodná pre Slovenskú republiku. Tiež to bola zmluva, ktorou SR stratila veľkú časť svojej suverenity. Tiež bolo zabránené, aby sa pred jej schvaľovaním mohli k nej vyjadriť odborníci a právnici a už vôbec nie občianska verejnosť. V základnej zmluve sa v množstve článkov uvádza:  Katolícka cirkev má právo…výlučné právo… Slovenská republika uznáva… vytvára podmienky…garantuje …umožňuje nadobúdať…atď a podobne. Je to uvedené v l6 článkoch zmluvy. Slovenská republika má na svojom „zvrchovanom“ území iba povinnosti a záväzky.  V knižke Recidívy klerikalizmu (s..58) som v týchto súvislostiach napísal: “Takáto zmluva je priamym  vyjadrením podriadenosti, pokory, straty vlastnej hrdosti a dôstojnosti  pred  Vatikánom!”

Pozrite si znenia jednotlivých článkov v americkej zmluve, aké práva, nároky, podmienky bude pre zmluvnú stranu (USA) mať za povinnosť plniť Slovenská republika a aké bude mať práva na vlastnom území. Porovnaním obidvoch zmlúv sa môže zdať  „akoby ich jedna mater mala“.

Za najdôležitejšie porovnanie týchto ponižujúcich medzištátnych zmlúv však považujem skutočnosť, že obidve zmluvy vyjednali, presadili a presadzujú Slováci. Občania Slovenskej republiky. Vatikánsku zmluvu vyjednávali za SR ministri vlády, za Vatikánsku stranu tiež Slováci, občania tohto štátu, akurát boli odetí vo vatikánskych uniformách.  Obrannú zmluvu (americkú zmluvu) vyjednali za Vládu SR jej ministri a za americkú stranu tiež Slováci, americkí vyjednávači a pomáhači Ivan Korčok, Jaroslav Naď a ďalší.

V lete roku 2021 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici „Stredoeurópske humanistické fórum 2020“ kde odznela aj prednáška  k pripomenutiu si 20 rokov od prijatia Vatikánskej zmluvy a samozrejmé, že bolo spomenuté aj to kto zmluvu dojednával. V tej súvislosti bolo uvedené že „Najväčšími nepriateľmi Slovákov sú práve Slováci.“ (pozri Zborník z tohto podujatia s. 113). Realita ukazuje, že to tak bude.

denník Iskra

denník Iskra

Ľavicovo-vlastenecký denník

Podporte nás

Obsah denníka je výsledkom finančne nehonorovanej práce početných aktivistov vlasteneckého razenia.

Žiaľ, pokryť nevyhnutné náklady na fungovanie, tvorbu a publikovanie našich ideí v podmienkach súčasného systému oligarchického kapitalizmu nie je jednoduché.

Pomôžte nám zvládnuť túto ťažkú úlohu. Podporte iskru akoukoľvek systematickou alebo jednorazovou finančnou pomocou. Na výške Vašej pomoci nezáleží.

PODPORTE NÁS

denník Iskra sk

Vyhlásenie autora

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Iskra médiá, s. r.o.. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Iskra médiá, s. r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Iskra médiá, s. r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor.

Podporte denník Iskra

Obsah denníka je výsledkom finančne nehonorovanej práce početných aktivistov vlasteneckého razenia. Žiaľ, pokryť nevyhnutné náklady na fungovanie, tvorbu a publikovanie našich ideí v podmienkach súčasného systému oligarchického kapitalizmu nie je jednoduché.

Pomôžte nám zvládnuť túto ťažkú úlohu.
Podporte iskru akoukoľvek systematickou alebo jednorazovou finančnou pomocou. Na výške Vašej pomoci nezáleží.

denník Iskra

denník Iskra

Ľavicovo-vlastenecký denník

Podporte nás

Obsah denníka je výsledkom finančne nehonorovanej práce početných aktivistov vlasteneckého razenia.

Žiaľ, pokryť nevyhnutné náklady na fungovanie, tvorbu a publikovanie našich ideí v podmienkach súčasného systému oligarchického kapitalizmu nie je jednoduché.

Pomôžte nám zvládnuť túto ťažkú úlohu. Podporte iskru akoukoľvek systematickou alebo jednorazovou finančnou pomocou. Na výške Vašej pomoci nezáleží.

PODPORTE NÁS

denník Iskra sk