Vyberte položku Stránka

Ľubo Betuš: Civilná ochrana a nové ohrozenia

od | aug 18, 2021 | Ekonomika, Ekológia, Príroda

Ochrana  obyvateľstva  proti ohrozeniu , je dlhodobo v závoze. Rozoberieme si aktuálne problémy civilnej ochrany obyvateľstva,  v oblasti prevencie a reálny stav na Slovensku .

Prvý aktuálny problém: Očkovanie proti vírusu ,  ako zisk

1. „ Zisk s farmaceutického priemyslu  stojí za reč a nie zisk s podnikania v strojárenstve „  Napríklad Pfizer „ za obdobie apríl 2020 a apríl 2021 dosiahol mieru zisku  ( zisk k tržbám ) 20%, Johnson & Johnson, 17%, kým Toyota,iba 5,7%, Volswagen 3,7%. Podľa odhadovanej miery zisku je „ vakcínový kapitalizmus,  výnosnejší. Odhadovaná miera zisku  v roku 2021,  pre spoločnosť Pfizer, ( pred zvýšením cien ), je 30%, Moderna 43,5%, (podľa Financial Times ) ,  okrem toho hodnota spoločností patriacich  do Big Pharma  sa vyšplhala prudko nahor. Vlastníkom týchto spoločností, pribudli na kontá desiatky miliónov. Ugur Sahin,  zakladateľ a šéf BioNTech  , patrí dnes k najbohatším mužom Nemecka s majetkom 3,4 mld. eur. Tento vakcínový kapitalizmus pracuje na nasledujúcich princípoch:

  1. Produkuj najziskovejšie farmaceutiká,
  2. Chráň patentové právo,
  3. Stanovuj ceny vysoko nad náklady ,
  4. Minimalizuj riziko použitím vládnych dotácií,
  5. Ovplyvňuj politickú scénu kvôli záujmom určitých nadnárodných skupín, lobuj,

2.Podnikanie, ktoré pre farmaceutický priemysel zabezpečuje nadpriemerné  zisky  aj v časoch „ eliminácie pandémie“ , sa stáva najziskovejšie vďaka vládnym dotáciám.  Ide pri tom o nemalé prostriedky. Tomuto systéme napomáhajú aj predajné súkromné,  ale aj verejnoprávne médiá. Dostali od nadnárodných spoločností obrovské prostriedky na svoju nekalú činnosť ovplyvňovania . Napríklad na Astra Zeneku  britská vláda vynaložila  87 mil. libier, americká s programu  Operation Warp Speed, 1,21 mld. USD, Moderna získala dotáciu  954 mil. USD,  a nemecká vláda poskytla spoločnosti BioNTech /Pfizer  grant vo výške 365 mil.eur. Včítane výskumu. Pritom predbežnými dohodami o kúpe  vakcín im kapitalistické vlády zaručujú odbyt  za ktorí dopredu zaplatili. Pritom výrobcovia neručia ani za účinnosť , ani za zdravotné následky vakcín . Farmaceutické spoločnosti ťažia s verejných zdrojov.

Výskum vakcíny proti covidu sa začal aj na Slovensku.  Ale pre „ nezáujem „ vlády  financovať  takýto výskum aj keď máme dobré podmienky a skúsenosti  musel skončiť s pochopiteľných dôvodov kapitalistickej  konkurencie .

Tržby farmaceutických firiem Pfizer, Bio NTech a Moderna v najbližšom období   sa zvýšia podávaním  tretej  takzvanej posilňovacej dávky  ich vakcín proti ochoreniu  COVID 19,  očakávajú analytici a ich investori . Firmy už niekoľko mesiacov , že plne očkovaní ľudia zrejme budú potrebovať ešte jednu dávku  ich vakcín  aby boli chránení aj naďalej  aj tiež  aj proti novým variantom koronavírusu .  Firmy už pripravili financie vo výške 60 miliárd USD  na výrobu ďalších vakcín . Tržby sa predpokladajú pre tieto formy vo výške 6,6 miliardy USD pre Pfizer , BioNtech, 7,6, miliardy USD  pre Modernu. Konkurencia zo strany ďalších firiem  sa tiež znásobuje.

3.Radšej je financovaná trápna  „ očkovcia lotéria „ ( 26 mil. €) . Pokračuje sa v nákupe nespoľahlivých   antigénových testov,, ktoré ležia na sklade cca 10 mil. ks za desiatky  mil. €.

4.Patenty na vakcíny proti covidu sú chránené v jednotlivých spoločnostiach, čo zaručuje  spoločnostiam Moderna, Astra zeneka, BioNTech/ Pfizer bezkonkurenčné zisky. Kapitalistické vlády sa postavili návrhu dočasného zrušenia  ochrany patentov.  Znova sa ukazuje, že  im nejde o verejné zdravie obyvateľstva  ale o zisky . Čína a Rusko sú prijateľnejší nakoľko distribuujú svoje vakcíny do tretích krajín, ktoré nie sú tak bohaté ako Európska únia.

 Druhý aktuálny problém: Ochrana obyvateľstva ako systém musí počítať s novými prejavmi klimatických zmien.  Ako sa systém ochrany , pripravuje na nové ohrozenia obyvateľstva ?

 Extrémne výkyvy počasia, horúčavy, záplavy náhle povodne, tornáda. Zvýšená pravdepodobnosť výskytu týchto prírodných prejavov je podľa klimatológa Pavla Nejedlíka z odboru ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied dôsledkom klimatickej zmeny. Negatívne dopady klimatickej krízy budeme musieť už len zmierňovať. Obyvateľstvo sa im nevyhne.

Závery a navrhované východiská pre ľudstvo je informácia o akcelerácii globálneho otepľovania. Ide o to že to čo sme doteraz odhaľovali sa zrýchľuje a spomedzi faktorov vpývajúcich  na globálne otepľovanie vieme jednoznačne identifikovať aj našu „ civilizačnú „ činnosť. Táto nijakým spôsobom nepoľavuje vo vypúšťaní skleníkových plynov. Ide o nasledovné oblasti problémov:

  • Globálne otepľovanie a analýza územia.
  • Globálne otepľovanie a vznik nových ochorení a nákaz, vírusov a rizikových oblastí ekonomického a následne ohrození života, zdravia obyvateľstva
  • Globálne otepľovanie a živelné pohromy.

Emisie skleníkových plynov sa stále zvyšujú. Vie sa o tom už dlhé roky. Zisky  nadnárodných spoločností však nepustia. Pre nich je zdravie obyvateľstva druhoradé.  V mene neobmedzeného rastu, ktorý sa stal základom  celej priemyselnej civilizácie. Ani Slovensko, nebolo  ekonomickej transformácie  na úkor trvalej udržateľnosti  a rovnováhy ušetrené.

Hmatateľne  sa stáva jasná súvislosť, medzi ekológiou a  sociálno-kultúrnou (ne) rovnováhou , až teraz (?),

keď sa, požiare, tornáda, záplavy, náhle povodne spojené s búrkami alebo suchom, začínajú týkať aj nás. Vplyv ľudskej činnosti  podľa správy Medzinárodných  inštitúcií  pre zmenu klímy ( IPCC) na zrýchľujúce   sa klimatické zmeny , je nevyvrátiteľná skutočnosť , systém ochrany a prevencia pred ohrozením ,  však neprinášajú,  nič nové.

O tom, že priemyselná civilizácia založená na ekonomickom raste  , rozvrate lokálnych ekonomík  a voľnom pohybe pracovnej sily  speje k zániku,  vyšla štúdia Medze rastu  ( The limits, to growth),  už v roku 1972. a dôkazy o zvyšujúcej sa hladine oceánov,  a topení prmafrostu  v dôsledku industrializácie  poznala severoamerická a sovietska veda  už takmer pred storočím. (Je táto skutočnosť charakterizovaná  aj K.Marxom v diele  Kapitál ). Napriek tomu sa však tvárime,  že stačí urobiť zopár kozmetických zmien  a obhájime svet  v ktorom rast nemá „ žiadne „ medze  a sociálne tragédie globalizovaného sveta  nijako nesúvisia s ekologickou katastrofou  spôsobenou spoločnosťou  poháňanou  vyčerpávaním  neobnoviteľných zdrojov.

Čo na to odborníci ?

Odborníci na klímu už o tom hovoria viac ako štyri desaťročia upozorňujú vedeckými analýzami, a praktickými dôkazmi o negatívnych dôsledkoch skleníkových plynov. Tieto sa stále a neúmerne zvyšujú. Zvyšuje sa koncentrácia CO₂, metánu. Koncentrácia CO₂ vzrástla približne o tretinu. Emisie spôsobené človekom  veľmi vzrástli za posledných 200 rokov . Viac ako polovicu objemu týchto plynov, vypustil človek   od roku 1991. Je to jednoznačný dôkaz , toho, že nevyužívame nové druhy energií.

Situácia na Slovensku

Na Slovensku sa tieto zmeny prejavujú najmä rastom priemernej teploty. Pociťujeme,  nárast výskytu  extrémnych prejavov počasia  a to nielen v oblasti teplôt. I keď sa to prejavuje najmä v lete kde počet dní  s vyššou teplotou narastá . V minulosti teploty nad 35⁰, takmer neexistovali. Bolo to cca  2 dni do roka, ale  nie každý rok. V súčasnosti je to bežné. Na druhej strane v zime,  v nížinách je menší počet dní so snehom, ž a následne s nižšími zásobami pôdnej vlahy. Vzrastá počet dní s búrkami a lejakmi, ale aj periódy  sucha , ktoré narastajú. Zaznamenávame, častejší výskyt extrémov,  v podobe superciel, alebo tornád. Napríklad záplavy  Nemecku tornádo na Morave, horúčavy na západe USA, a Kanady, ktoré boli extrémne. Také neboli doteraz registrované. Aj to nie je úplne nový jav. Toto klimatológovia pripomínajú už veľmi dlho najmä v posledných 30 rokov. Anomálie sa vyskytujú častejšie . Napríklad  v roku 1971 som osobne v Moskve zažil – 41,5 ⁰C,  1980 boli mrazy už len, maximálne – cca 20⁰C, v zime ale dlho nesnežilo ako pred 25 rokmi a prejavujú sa suchá

Životné prostredie je mimo záujmu tých, o ktorým ide iba o zisk

Nejde len o uhlíkovú neutralitu,   ide o komplex opatrení ochrany životného prostredia . Tým je znižovanie energetickej náročnosti , spotreby a prechod na alternatívne zdroje energie. Takéto opatrenia sú najdôležitejšie.  Napríklad oblasti bývania, dopravy,  poľnohospodárskej ekologickej výroby potravín, ochrany životného prostredia v oblasti priemyselného odpadu a podobne. Príklad, postaviť si konštrukčne taký dom, kde nie je potrebné kúriť drevom , plynom , alebo elektrickou energiou  a odpad bude recyklovateľný . Nie je to utópia . V tomto by mohli napomôcť vysoké školy so svojimi vedeckými pracoviskami, študentská vedecká odborná činnosť.

Prostriedky by sa mohli získať znižovaním zbrojenia a likvidácie ohnísk napätia.

Oblasť  ohrozenia obyvateľstva  na Slovensku

Ako sme uviedli v článku o úpadku systému civilnej ochrany obyvateľstva , vďaka neodborným zásahom politikov vo vládnucich kruhoch , systém rozkladá ochranu obyvateľstva ďalej.  Naposledy sme poukázali o nezákonné zrušenie systému vzdelávania a odbornej prípravy záchranného systému vo verejnej správe.  O rozkrádaní materiálu v oblasti hospodárskej mobilizácie , kde sa prostriedky na ochranu obyvateľstva trestuhodne predávajú pod cenu do zberných surovín . Dnes hovoríme o okrádaní výkonných záchranných zložiek . Napr. na technickom zariadení pre MV SR si ulievajú peniaze zo záchranárskej techniky a protipovodňových súprav pre obce a mestá skoro za 17 miliónov euro. Išlo o zariadenia a vybavenie pre záchranárske zložky . Tie zložky, ktoré zachraňujú životy,  zdravie a majetok obyvateľstva počas ohrozenia povodňami, požiarmi . Verejné obstarávania vyhrávajú spriaznené firmy, ktoré neskôr uzatvárajú zmluvy so subdodávateľmi  a navýšia  ceny. Navýšenie sa potom rozdeľuje medzi tých, ktorý systém riadia.

Čo na záver ?

Kto chráni rozkrádanie , kto z toho profituje, kto umožňuje takýto stav v spoločnosti? Je to kapitalizmus – vojny ním splodené , bieda a hnus.

denník Iskra

denník Iskra

Ľavicovo-vlastenecký denník

Podporte nás

Obsah denníka je výsledkom finančne nehonorovanej práce početných aktivistov vlasteneckého razenia.

Žiaľ, pokryť nevyhnutné náklady na fungovanie, tvorbu a publikovanie našich ideí v podmienkach súčasného systému oligarchického kapitalizmu nie je jednoduché.

Pomôžte nám zvládnuť túto ťažkú úlohu. Podporte iskru akoukoľvek systematickou alebo jednorazovou finančnou pomocou. Na výške Vašej pomoci nezáleží.

PODPORTE NÁS

denník Iskra sk

Aké sú výhody online kasín pre slovenských hráčov?

Na Slovensko je hranie v kasínach o skutočné peniaze výhodnejšie, pretože: Virtuálne výherné automaty sú k dispozícii v Bratislave aj v iných lokalitách; mnohé spoločnosti ponúkajú ako alternatívu k webovej stránke mobilné aplikácie, ktoré vám umožnia hrať z telefónu vo vhodnom čase, napríklad počas cesty v dopravnom prostriedku a podobne; Používatelia majú prístup k stovkám rôznych slotov od rôznych poskytovateľov, bingo, kartové hry, vrátane živého krupiéra, televízne hry a ďalšie druhy zábavy nie vždy k dispozícii v takejto rozmanitosti v jednej offline inštitúcii; Môžete získať ďalšie výhody z bonusov a propagačných akcií spoločností; Pred výberom portálu hazardných hier a zábavy venujte pozornosť nasledujúcim nuansám: Dostupnosť licencie. Potvrdzuje, že organizácia spĺňa stanovené regionálne normy. Licencia tiež výrazne zvyšuje pravdepodobnosť poctivosti portálu a dobrých výnosov v hrách. Licenčné údaje nájdete spravidla v suteréne oficiálnej webovej stránky alebo v časti "O nás". Dostupnosť bonusov. Najlepšie online herne v Slovensko na https://onlinecasino-sk-24.com/ ponúkajú špeciálny uvítací balíček pre nových hráčov a vernostný program pre stálych zákazníkov. Výber hracích automatov a počet poskytovateľov, s ktorými stránka spolupracuje. Čím viac ich bude, tým lepšie. Je dôležité, aby všetky automaty mali licenciu, pretože od toho závisí spravodlivosť hry. Ďalším kritériom môže byť dostupnosť bezplatných hier vrátane najlepších automatov. Podpora. Čím viac komunikačných kanálov stránka ponúka, tým lepšie. Nepochybnou výhodou je prítomnosť ukrajinského telefónneho čísla. Je dôležité, aby podpora komunikovala najmä v ukrajinčine alebo ruštine. Je žiaduce, aby podporná služba fungovala nepretržite. Recenzie hráčov. Stojí za to venovať pozornosť používateľovi "Casino Rating in Slovakia", najmä pokiaľ ide o platby. To pomôže vopred sa dozvedieť o možných "úskaliach" spoločnosti alebo naopak o jej nezjavných výhodách, ako aj určiť návratnosť hazardných zdrojov. Dostupnosť mobilných aplikácií alebo prispôsobivosť. To vám umožní hrať v mobilnom kasíne o skutočné peniaze bez prístupu k počítaču, napríklad na cestách. Vďaka takémuto podrobnému hodnoteniu si každý čitateľ zo Slovenska bude môcť vytvoriť samostatný zoznam obľúbených hazardných portálov, v ktorých si môže byť stopercentne istý a môže sa spoľahnúť na poctivú a transparentnú hru.

Vyhlásenie autora

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Iskra médiá, s. r.o.. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Iskra médiá, s. r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Iskra médiá, s. r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor.

Podporte denník Iskra

Obsah denníka je výsledkom finančne nehonorovanej práce početných aktivistov vlasteneckého razenia. Žiaľ, pokryť nevyhnutné náklady na fungovanie, tvorbu a publikovanie našich ideí v podmienkach súčasného systému oligarchického kapitalizmu nie je jednoduché.

Pomôžte nám zvládnuť túto ťažkú úlohu.
Podporte iskru akoukoľvek systematickou alebo jednorazovou finančnou pomocou. Na výške Vašej pomoci nezáleží.

denník Iskra

denník Iskra

Ľavicovo-vlastenecký denník

Podporte nás

Obsah denníka je výsledkom finančne nehonorovanej práce početných aktivistov vlasteneckého razenia.

Žiaľ, pokryť nevyhnutné náklady na fungovanie, tvorbu a publikovanie našich ideí v podmienkach súčasného systému oligarchického kapitalizmu nie je jednoduché.

Pomôžte nám zvládnuť túto ťažkú úlohu. Podporte iskru akoukoľvek systematickou alebo jednorazovou finančnou pomocou. Na výške Vašej pomoci nezáleží.

PODPORTE NÁS

denník Iskra sk

Aké sú výhody online kasín pre slovenských hráčov?

Na Slovensko je hranie v kasínach o skutočné peniaze výhodnejšie, pretože: Virtuálne výherné automaty sú k dispozícii v Bratislave aj v iných lokalitách; mnohé spoločnosti ponúkajú ako alternatívu k webovej stránke mobilné aplikácie, ktoré vám umožnia hrať z telefónu vo vhodnom čase, napríklad počas cesty v dopravnom prostriedku a podobne; Používatelia majú prístup k stovkám rôznych slotov od rôznych poskytovateľov, bingo, kartové hry, vrátane živého krupiéra, televízne hry a ďalšie druhy zábavy nie vždy k dispozícii v takejto rozmanitosti v jednej offline inštitúcii; Môžete získať ďalšie výhody z bonusov a propagačných akcií spoločností; Pred výberom portálu hazardných hier a zábavy venujte pozornosť nasledujúcim nuansám: Dostupnosť licencie. Potvrdzuje, že organizácia spĺňa stanovené regionálne normy. Licencia tiež výrazne zvyšuje pravdepodobnosť poctivosti portálu a dobrých výnosov v hrách. Licenčné údaje nájdete spravidla v suteréne oficiálnej webovej stránky alebo v časti "O nás". Dostupnosť bonusov. Najlepšie online herne v Slovensko na https://onlinecasino-sk-24.com/ ponúkajú špeciálny uvítací balíček pre nových hráčov a vernostný program pre stálych zákazníkov. Výber hracích automatov a počet poskytovateľov, s ktorými stránka spolupracuje. Čím viac ich bude, tým lepšie. Je dôležité, aby všetky automaty mali licenciu, pretože od toho závisí spravodlivosť hry. Ďalším kritériom môže byť dostupnosť bezplatných hier vrátane najlepších automatov. Podpora. Čím viac komunikačných kanálov stránka ponúka, tým lepšie. Nepochybnou výhodou je prítomnosť ukrajinského telefónneho čísla. Je dôležité, aby podpora komunikovala najmä v ukrajinčine alebo ruštine. Je žiaduce, aby podporná služba fungovala nepretržite. Recenzie hráčov. Stojí za to venovať pozornosť používateľovi "Casino Rating in Slovakia", najmä pokiaľ ide o platby. To pomôže vopred sa dozvedieť o možných "úskaliach" spoločnosti alebo naopak o jej nezjavných výhodách, ako aj určiť návratnosť hazardných zdrojov. Dostupnosť mobilných aplikácií alebo prispôsobivosť. To vám umožní hrať v mobilnom kasíne o skutočné peniaze bez prístupu k počítaču, napríklad na cestách. Vďaka takémuto podrobnému hodnoteniu si každý čitateľ zo Slovenska bude môcť vytvoriť samostatný zoznam obľúbených hazardných portálov, v ktorých si môže byť stopercentne istý a môže sa spoľahnúť na poctivú a transparentnú hru.