Vyberte položku Stránka

Baránkova výzva

od | okt 7, 2021 | Komentáre

Politicky analytik Ján Baránek sa prostredníctvom sociálnych sietí vyjadril , že s niekoľkými priateľmi sa rozhodli osloviť rodičov detí od 5 do 18 rokov výzvou ohľadne očkovania.  Uviedol , že pokiaľ by mal niekto záujem , môže sa k vyzve pridať.

Výzvu Jan Baránek a jeho priatelia nazvali : “Výzva k rodičom neplnoletých detí v súvislosti s očkovaním proti chorobe COVID-19”. Ďalej v úvode výzvy stojí , že ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky povolilo očkovanie detí od 5 do 18 rokov proti chorobe COVID-19. Vo výzve sa zaoberajú aj tým, čo by mali vedieť rodičia , ktorí majú deti vo veku do 18 rokov. To, čo by mali vedieť uviedla skupina okolo politického analytika v deviatich bodoch.

1. COVID-19 ohrozuje starých ľudí a vážne chorých dospelých ľudí.
Ohrozené sú staršie osoby nad 70 rokov, ďalej osoby vo veku 50 – 70 rokov, ktoré majú vážnu chorobu, ako je obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca a niektoré ďalšie choroby. Podľa doterajších štatistických údajov choroba má u detí ľahký a nekomplikovaný priebeh vo viac ako 99,8 %.

2. V Slovenskej republike sú proti chorobe COVID-19 dostupné iba génové vakcíny.
Infekcia vyvoláva imunitnú reakciu a rozvíja sa obranyschopnosť. Vakcíny napodobňujú infekciu, aby vznikla obranyschopnosť bez naozajstnej infekcie. Od začiatku koronakrízy sa vyvíjajú klasické vakcíny, ktoré do ľudského tela vpravujú časť vírusu alebo mŕtvy vírus, alebo oslabený vírus. V Slovenskej republike sú tieto vakcíny nedostupné.
Okrem toho sa vyvíjajú génové vakcíny nového typu, pri ktorých sa do ľudského tela vpravuje gén a ten priamo v bunkách človeka vyrába časť vírusu, ktorá vyvoláva imunitnú reakciu. V Slovenskej republike sa do dnešného dňa použili iba génové vakcíny. Dve z nich sú RNA-vakcíny od Pfizer-BioNTech a od Moderny. Ďalšie tri génové vakcíny použité u nás sú DNA-vakcíny od AstraZeneca, Johnson and Johnson a Gamaleya (Sputnik V).

3. Génové vakcíny dostupné v SR sú experimentálne a sú predmetom výskumu.
Génové vakcíny sú doteraz experimentálne vakcíny. V informačnom letáku sa uvádza: „Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti.“ To znamená, že bezpečnosť génových vakcín sa skúma priamo na zaočkovaných osobách, ale zaočkované osoby v Slovenskej republike nepodliehajú záväznému systematickému sledovaniu, hoci sú účastníkmi prebiehajúcej klinickej štúdie.

4. Očkovanie génovými vakcínami nechráni pred infekciou SARS-CoV-2
Protitetanová vakcína človeka chráni pred rozvinutím tetanu najmenej 10 rokov. Preočkovanie proti tetanu raz za 10 rokov zaručuje účinnú imunitu po celý život.
Očkovanie génovými RNA-vakcínami však často nechráni pred chorobou COVID-19 a pri variante delta sa zaočkovaný človek môže nakaziť rovnako ako nezaočkovaný.
Vírusová nálož môže byť rovnaká u zaočkovaných i nezaočkovaných.

5. Neexistuje žiadne oficiálne odporúčanie očkovať deti od 5 do 12 rokov
V informačnom letáku (napr. na stránke adc.sk) nie je žiadna zmienka o očkovaní detí od 5 do 12 rokov. Pfizer-BioNTech vo svojej informácii uvádza, že ich vakcína je určená pre osoby „staršie ako 12 rokov“ a firma Moderna uvádza, že ich génová vakcína je určená pre „dospelých od 18 rokov“. To znamená, že pre vekovú skupinu detí od 5 do 12 rokov ešte nebola schválená žiadna génová vakcína ani Európskou liekovou agentúrou (EMA), ani Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Napriek tomu, že neexistuje odporúčanie liekových inštitúcií, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky povolilo očkovanie detí nielen od 12 do 18 rokov, ale dokonca aj u detí od 5 rokov!

6. Očkovanie detí vo veku od 5 do 12 rokov nie je povolené v žiadnom štáte okrem Slovenska.
V ére, keď sa kladie mimoriadny dôraz na všestrannú ochranu detí, ich života, zdravia a vývoja, sa slovenské deti stávajú aktérmi nejasného experimentu.
Experimentálne opatrenia, ktoré Slovensko prijalo v predchádzajúcom období ako jediná krajina na svete, priviedli náš štát k nečakane vysokým stratám na životoch našich občanov. Tieto straty sa týkali nielen úmrtí na chorobu COVID-19, ale aj nadmerného počtu úmrtí na srdcovocievne choroby, na zhubné nádory a na ďalšie choroby. Slovensko sa opäť stalo krajinou, kde ministerstvo zdravotníctva urobilo bezprecedentný krok – tentoraz povolilo očkovanie malých detí od 5 rokov.

7. Očkovanie génovými vakcínami nechráni pred prenosom choroby COVID-19 na starých ľudí.
Zaočkované deti môžu preniesť infekciu na svojich starých rodičov rovnako ako nezaočkované deti. Očkovanie detí teda neochráni starých rodičov ani pred infekciou, ani pred chorobou, ani pred jej ťažkým priebehom.
Očkovanie detí „na ochranu starých ľudí a ľudí s vysokým rizikom“ je neúčinné.

8. Dlhodobý účinok génových vakcín na imunitný systém je nepredvídateľný.
Imunitný systém slúži v našom tele na rozpoznanie „cudzieho“ od „vlastného“, a tak nás zbavuje infekcií. Správne vyvinutý imunitný systém rozpoznáva chyby v živote buniek a zbavuje nás aj zhubných nádorov v ich zárodku. Dobrá imunita je nevyhnutným predpokladom dlhého a zdravého života.
Keďže génové vakcíny sa do roku 2020 u človeka nepoužili, nie je známe, ako génové vakcíny ovplyvnia imunitu po piatich až desiatich rokoch či v priebehu celého ľudského života.
Imunitný systém sa v detstve vyvíja najrýchlejším tempom a v najrozmanitejších smeroch. S génovými vakcínami u detí nie sú žiadne skúsenosti, preto vplyv génových vakcín na imunitný systém detí a na celkový vývoj ich zdravotného stavu je nepredvídateľný.

9. Zodpovednosť za zdravotné dôsledky nesú výlučne rodičia.
Vzhľadom na to, že zodpovednosť za očkovanie detí proti chorobe COVID-19 nenesie ani výrobca, ani distribútor, ani poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ani štát či výkonná moc, celá zodpovednosť vrátane trestnoprávnych dôsledkov je na pleciach rodičov neplnoletého dieťaťa. Tejto zodpovednosti nezbavujú rodičov ani nariadenia týkajúce sa praktického života, ani reklamné kampane, ani atmosféra v spoločnosti.
Správať sa zodpovedne znamená dať dieťa zaočkovať iba vtedy, ak budeme presne vedieť, čo všetko sa dieťaťu podáva (kompletné zloženie prípravku), čo látky v podávanom prípravku spôsobujú, aké sú vedľajšie a nežiaduce účinky, kto bude znášať finančné a iné dôsledky nežiaducich účinkov. Tieto informácie v súčasnosti neexistujú.
Vyzývame rodičov, aby zobrali do úvahy najmä to, že pri očkovaní génovými vakcínami riziká vysoko prevažujú nad možnými benefitmi.
Ďalej skupina pokračovala výzvou pre rodičov detí, ktorých sa to môže týkať, že vzhľadom na uvedené fakty, nejasnosti a riziká,

vyzývajú

všetkých rodičov, aby sa zodpovedne a informovane rozhodovali, či dajú zaočkovať svoje deti. Prípadné kontroverzné následky tohto očkovania totiž budú znášať oni a smi presvedčení, že tu dlhodobé riziká vysoko prevažujú nad pozitívami, ktoré sú v tomto prípade sporné, až žiadne.

Výzvu podala Baránkova skupina v Bratislave 5. októbra 2021 pričom iniciátormi a autormi tejto výzvy sú samotný RNDr. Ján BARÁNEK a Prof. MUDr. Štefan HRUŠOVSKY, CSc.

Spoluautormi sú štyria lekari :

MUDr. Júlia HRACHOVÁ, PhD., pediater
MUDr. Andrej JANCO, int.-diabetológ
MUDr. Alena JANCOVÁ, d. gastroenterológ
MUDr. Ján LAKOTA, CSc., onkológ

Signatármi výzvy sa stali tiež známe mená ako :

MUDr. Igor BUKOVSKÝ, PhD.
MUDr. Michal CSADER, pediater
Prof. MUDr. Viliam FISCHER, CSc., FICS
MUDr. Jakub JACEČKO, pravoslávny kňaz
MUDr. Jana JAVOROVÁ, mikrobiologička
MUDr. Jana KAPRINAYOVÁ, pediater
Mgr. Mária KOZOŇOVÁ, zdravotná sestra
MUDr. Peter POSYPANKA, lekár
MUDr. Michal Slivka, pediater
Prim MUDr. Gustáv SOLÁR, PhD., FBLR
Janka ŠTRBOVÁ, zdravotná sestra

Výzvu k rodičom podporilo už veľké množstvo bežnej aj ďalšej odbornej, či verejne známej verejnosti a zástupcov organizácií a preto sa k vyzve môžete pridať aj vy.

K VÝZVE SA MÔŽETE PRIDAŤ NA EMAILOVEJ ADRESE:

vyzvarodicom@gmail.com

Do predmetu emailu napíšte „podporujem výzvu“, potom uveďte
svoje meno a priezvisko vrátane titulov, súčasné zamestnanie
a adresu bydliska. Adresa bydliska nebude zverejňovaná.
Aktualizácia podporovateľov výzvy je 1x týždenne. Vaše meno
bude zverejnené pod výzvou.

Autor komentára: Martin Klieštinec

denník Iskra

denník Iskra

Ľavicovo-vlastenecký denník

Podporte nás

Obsah denníka je výsledkom finančne nehonorovanej práce početných aktivistov vlasteneckého razenia.

Žiaľ, pokryť nevyhnutné náklady na fungovanie, tvorbu a publikovanie našich ideí v podmienkach súčasného systému oligarchického kapitalizmu nie je jednoduché.

Pomôžte nám zvládnuť túto ťažkú úlohu. Podporte iskru akoukoľvek systematickou alebo jednorazovou finančnou pomocou. Na výške Vašej pomoci nezáleží.

PODPORTE NÁS

denník Iskra sk

Aké sú výhody online kasín pre slovenských hráčov?

Na Slovensko je hranie v kasínach o skutočné peniaze výhodnejšie, pretože: Virtuálne výherné automaty sú k dispozícii v Bratislave aj v iných lokalitách; mnohé spoločnosti ponúkajú ako alternatívu k webovej stránke mobilné aplikácie, ktoré vám umožnia hrať z telefónu vo vhodnom čase, napríklad počas cesty v dopravnom prostriedku a podobne; Používatelia majú prístup k stovkám rôznych slotov od rôznych poskytovateľov, bingo, kartové hry, vrátane živého krupiéra, televízne hry a ďalšie druhy zábavy nie vždy k dispozícii v takejto rozmanitosti v jednej offline inštitúcii; Môžete získať ďalšie výhody z bonusov a propagačných akcií spoločností; Pred výberom portálu hazardných hier a zábavy venujte pozornosť nasledujúcim nuansám: Dostupnosť licencie. Potvrdzuje, že organizácia spĺňa stanovené regionálne normy. Licencia tiež výrazne zvyšuje pravdepodobnosť poctivosti portálu a dobrých výnosov v hrách. Licenčné údaje nájdete spravidla v suteréne oficiálnej webovej stránky alebo v časti "O nás". Dostupnosť bonusov. Najlepšie online herne v Slovensko na https://onlinecasino-sk-24.com/ ponúkajú špeciálny uvítací balíček pre nových hráčov a vernostný program pre stálych zákazníkov. Výber hracích automatov a počet poskytovateľov, s ktorými stránka spolupracuje. Čím viac ich bude, tým lepšie. Je dôležité, aby všetky automaty mali licenciu, pretože od toho závisí spravodlivosť hry. Ďalším kritériom môže byť dostupnosť bezplatných hier vrátane najlepších automatov. Podpora. Čím viac komunikačných kanálov stránka ponúka, tým lepšie. Nepochybnou výhodou je prítomnosť ukrajinského telefónneho čísla. Je dôležité, aby podpora komunikovala najmä v ukrajinčine alebo ruštine. Je žiaduce, aby podporná služba fungovala nepretržite. Recenzie hráčov. Stojí za to venovať pozornosť používateľovi "Casino Rating in Slovakia", najmä pokiaľ ide o platby. To pomôže vopred sa dozvedieť o možných "úskaliach" spoločnosti alebo naopak o jej nezjavných výhodách, ako aj určiť návratnosť hazardných zdrojov. Dostupnosť mobilných aplikácií alebo prispôsobivosť. To vám umožní hrať v mobilnom kasíne o skutočné peniaze bez prístupu k počítaču, napríklad na cestách. Vďaka takémuto podrobnému hodnoteniu si každý čitateľ zo Slovenska bude môcť vytvoriť samostatný zoznam obľúbených hazardných portálov, v ktorých si môže byť stopercentne istý a môže sa spoľahnúť na poctivú a transparentnú hru.

Vyhlásenie autora

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Iskra médiá, s. r.o.. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Iskra médiá, s. r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Iskra médiá, s. r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor.

Podporte denník Iskra

Obsah denníka je výsledkom finančne nehonorovanej práce početných aktivistov vlasteneckého razenia. Žiaľ, pokryť nevyhnutné náklady na fungovanie, tvorbu a publikovanie našich ideí v podmienkach súčasného systému oligarchického kapitalizmu nie je jednoduché.

Pomôžte nám zvládnuť túto ťažkú úlohu.
Podporte iskru akoukoľvek systematickou alebo jednorazovou finančnou pomocou. Na výške Vašej pomoci nezáleží.

denník Iskra

denník Iskra

Ľavicovo-vlastenecký denník

Podporte nás

Obsah denníka je výsledkom finančne nehonorovanej práce početných aktivistov vlasteneckého razenia.

Žiaľ, pokryť nevyhnutné náklady na fungovanie, tvorbu a publikovanie našich ideí v podmienkach súčasného systému oligarchického kapitalizmu nie je jednoduché.

Pomôžte nám zvládnuť túto ťažkú úlohu. Podporte iskru akoukoľvek systematickou alebo jednorazovou finančnou pomocou. Na výške Vašej pomoci nezáleží.

PODPORTE NÁS

denník Iskra sk

Aké sú výhody online kasín pre slovenských hráčov?

Na Slovensko je hranie v kasínach o skutočné peniaze výhodnejšie, pretože: Virtuálne výherné automaty sú k dispozícii v Bratislave aj v iných lokalitách; mnohé spoločnosti ponúkajú ako alternatívu k webovej stránke mobilné aplikácie, ktoré vám umožnia hrať z telefónu vo vhodnom čase, napríklad počas cesty v dopravnom prostriedku a podobne; Používatelia majú prístup k stovkám rôznych slotov od rôznych poskytovateľov, bingo, kartové hry, vrátane živého krupiéra, televízne hry a ďalšie druhy zábavy nie vždy k dispozícii v takejto rozmanitosti v jednej offline inštitúcii; Môžete získať ďalšie výhody z bonusov a propagačných akcií spoločností; Pred výberom portálu hazardných hier a zábavy venujte pozornosť nasledujúcim nuansám: Dostupnosť licencie. Potvrdzuje, že organizácia spĺňa stanovené regionálne normy. Licencia tiež výrazne zvyšuje pravdepodobnosť poctivosti portálu a dobrých výnosov v hrách. Licenčné údaje nájdete spravidla v suteréne oficiálnej webovej stránky alebo v časti "O nás". Dostupnosť bonusov. Najlepšie online herne v Slovensko na https://onlinecasino-sk-24.com/ ponúkajú špeciálny uvítací balíček pre nových hráčov a vernostný program pre stálych zákazníkov. Výber hracích automatov a počet poskytovateľov, s ktorými stránka spolupracuje. Čím viac ich bude, tým lepšie. Je dôležité, aby všetky automaty mali licenciu, pretože od toho závisí spravodlivosť hry. Ďalším kritériom môže byť dostupnosť bezplatných hier vrátane najlepších automatov. Podpora. Čím viac komunikačných kanálov stránka ponúka, tým lepšie. Nepochybnou výhodou je prítomnosť ukrajinského telefónneho čísla. Je dôležité, aby podpora komunikovala najmä v ukrajinčine alebo ruštine. Je žiaduce, aby podporná služba fungovala nepretržite. Recenzie hráčov. Stojí za to venovať pozornosť používateľovi "Casino Rating in Slovakia", najmä pokiaľ ide o platby. To pomôže vopred sa dozvedieť o možných "úskaliach" spoločnosti alebo naopak o jej nezjavných výhodách, ako aj určiť návratnosť hazardných zdrojov. Dostupnosť mobilných aplikácií alebo prispôsobivosť. To vám umožní hrať v mobilnom kasíne o skutočné peniaze bez prístupu k počítaču, napríklad na cestách. Vďaka takémuto podrobnému hodnoteniu si každý čitateľ zo Slovenska bude môcť vytvoriť samostatný zoznam obľúbených hazardných portálov, v ktorých si môže byť stopercentne istý a môže sa spoľahnúť na poctivú a transparentnú hru.